Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa

SAMS GIDA

Personel Etik Değerler Politikası

  • Çocuk işçi çalıştırılmaması,
  • Tüm hatlarda haftada 40 saat çalışılması,
  • Fazla mesainin personel rızası alınarak haftada en çok 5 saat olarak yapılması,
  • Fazla mesai ücretlerinin iş kanuna uygun olarak ilgiliye ödenmesi,
  • Personel etik değer politikamızdır.

 

Yönetim Kurulu Başkanı