Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa

Neden karabuğday tüketmelisiniz?

Karabuğday Polygoneaceae familyasına ait tek yıllık bir bitkidir. Tahıllarla hiçbir akrabalık bağlantısı yoktur. Buğday, pirinç ve arpa gibi ziraatı fazla yapılan tahıllardan farklı bir bitki olan karabuğday, tahıllarla hem benzerlik hem de farklılık gösteren tahıl benzeri grubuna dâhildir. Karabuğdayı tahıllardan ayıran temel yapısal farklılık; tek çenekli olmayıp, çift çenekli bir bitki olması ve yüksek rakımlarda kısa sürede gelişmeye adapte olabilme özelliğinin bulunmasıdır.

Yaygın karabuğday türü (Fagopyrum esculentum Moench) ve Tatar karabuğdayı (Tatary Buckwheat Fagopyrum tartaricum Gaerth) gıda kaynağı olarak en çok yetiştirilen karabuğday türleridir. Tatar karabuğdayı daha çok Çin’in güney batısında; yaygın karabuğday türü ise Çin’in kuzeyinde yetiştirilir. Karabuğday Türkiye’de kültürü yapılmayan; ancak dünyanın birçok ülkesinde üretilen, ekonomik değeri yüksek olan, aynı zamanda tüketimi her geçen gün artan ve çok yönlü kullanım alanına sahip bir bitkidir. Karabuğdayın güçlü bir ekolojik uyumu olduğu için farklı yaşam ortamlarında hemen hemen her yerde yetişebilir fakat esas olarak kuzey yarım kürede olmak üzere Çin, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Polonya, Brezilya, ABD, Kanada ve Fransa’da yetiştirilmektedir.
(Fatma HAYIT1* , Hülya GÜL2 ,Journal of Agricultural Faculty of Uludag University)